De verkopen van Asi Auction

Opgebouwd rond een dynamisch team is het een ideale partner voor iedereen die wenst te verkopen en voor allerhande verzamelaars die wensen te verkopen.

Asi Auction organizer exclusief veilingen van Aziatische Kunst.

 

 

 

Gecatalogeerde verkopen

Asi Auction organiseert 3 gecatalogeerde verkopen per jaar.

Onder gecatalogeerde verkopen worden verkopen verstaan, die zich fysiek afspelen in de lokalen aan de Kazernenlaan in Etterbeek. Deze soort verkopen worden voorafgegaan door drie tentoonstellingsdagen waarop het geheel van de loten bekeken kunnen worden om eventuele kopers toe te laten zich er persoonlijk een beeld van te vormen.

De gecatalogeerde verkopen vorderen gewoonlijk tegen een tempo van ongeveer 80 loten per uur, onder leiding van een veilingmeester die bijgestaan wordt door een gerechtsdeurwaarder om het goede verloop van de verkoop te verzekeren.

 

Online verkopen

De Online verkopen vinden exclusief via onze website plaats.

Dit type van verkoop loopt over een ganse week : ze beginnen op zaterdag en lopen door tot zondagavond. De loten zijn te bekijken op de website vanaf het begin van de verkoop.

Naar het voorbeeld van de gecatalogeerde verkopen, worden de loten op de vrijdag van de verkoopweek (van 14u tot 18u) tentoongesteld, om aan geïnteresseerden een persoonlijke inspectie toe te laten.

U kunt zich een duidelijker beeld vormen over hoe het er bij dit type van verkoop aan toegaat, door onze documentatie te raadplegen.

Inschrijving, deelname en Newsletter

Vooraleer aan één van onze verkopen per opbod te kunnen deelnemen, dient u een rekening bij Asi Auction openen en uzelf te registreren wat u toelaat autonoom te kunnen werken en zelf uw biedingen en kooporders te organiseren.

- Als u al deelgenomen hebt aan een verkoop of op één van onze verkopen gekocht heeft, moet u geen nieuwe rekening openen. Contacteer ons voor uw toegangscodes.

- Als u nog nooit aan een gecatalogeerde of Online verkoop van Asi Auction deelgenomen hebt, moet u een inschrijvingsformulier invullen. Deze inschrijving kan ook in de zaal gebeuren tijdens de tentoonstelling of op de dag van de veiling.

Gelieve te noteren dat om online kooporders te plaatsen voor gecatalogeerde verkopen of om deel te nemen aan onze Online verkopen, u tijdens het inschrijven de melding "Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden" moet aanklikken.

Om uw rekening te valideren vragen we u een kopie van een identiteitsdocument; dat kan u ons tijdens uw inschrijving geven. Van zodra uw rekening gevalideerd is, kunt u op al onze veilingen biedingen uitbrengen, zowel de gecatalogeerde als de Online veilingen.

We vragen u om een kopie van een identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort) om te verifiëren of u wel degelijk in eigen naam biedt. Deze operatie vindt in de meest strikte discretie plaats, en geen enkele van uw gegevens wordt overgedragen, verkocht of aan wie ook doorgegeven.

Om uw rekening te verwijderen volstaat het om ons dat expliciet te vragen via een e-mail aan [email protected].

Om gegevens van uw rekening te wijzigen volstaat het om in te loggen en de gegevens rechtstreeks via het ondermenu "Mijn Rekening" te veranderen.

Er zijn twee manieren om je op de Newsletter te abonneren en automatisch van onze veilingen verwittigd te worden.

Enerzijds kan u zich erop inschrijven via de balk die bovenaan iedere pagina van onze website verschijnt. Het volstaat om uw e-mail adres in het daartoe voorziene veld in te vullen en te bevestigen via de mail die Asi Auction naar dat adres zal sturen.

Anderzijds kunt u bij uw inschrijving op onze site het vakje "Newsletter" aankruisen.

Om u van de Newsletter uit te schrijven, volstaat het de aankruising in het vakje "Newsletter" tussen uw gegevens in het menu "Mijn Profiel" teniet te doen.

U hebt ook de mogelijkheid om de link "abonnement opzeggen" aan te klikken in de Newsletters die u ontvangt.

Kopen bij Asi Auction

Alle catalogen, zowel van de gecatalogeerde als van de Online veilingen, zijn beschikbaar op onze website.

U kunt aanvullende informatie over alle tekoopgestelde loten opvragen via de knop "+ informatie" onderaan de beschrijving van het lot.

Er staan u meerdere mogelijkheden ter beschikking om deel te nemen aan dit type verkoop :

- Als u naar de zaal komt om een gecatalogeerde veiling bij te wonen, kunt u zich aan het onthaal als bieder laten inschrijven tijdens de tentoonstellingsdagen of op de veilingdag zelf. Er wordt u dan een bord toegewezen om te kunnen bieden.

- U kunt kooporders (met een maximumbedrag) of telefoonorders (bij een geschatte waarde van minstens 500 €) doorgeven, zowel op de tentoonstellingsdagen als via uw klantenrekening op onze website.

- U kunt deelnemen via Drouot Live, waarmee u de veiling kunt volgen en rechtstreeks kunt bieden via internet.

Bij Online verkopen, gebeuren de biedingen enkel via uw klanten-interface op onze website. U dient dus over een gevalideerde klantenrekening te beschikken (zie hoger).

U kunt manueel opbieden, of kooporders plaatsen.

Nee. Uw kopersnummer is voor iedere veiling verschillend, daardoor wordt uw anonimiteit ten overstaan van andere bieders gegarandeerd.

U krijgt automatisch per mail een individuele bevestiging van de kooporders die u via uw gebruikersrekening geplaatst hebt.

Als u tijdens uw bezoek aan de voorafgaande tentoonstelling van gecatalogeerde verkopen kooporders doorgeeft, worden die manueel door Asi Auction ingevoerd. Ook daarvan wordt u bevestiging doorgestuurd.

Gelieve ons te contacteren als die bevestiging u niet bereikt.

Het plaatsen van een kooporder is vast en definitief. De kooporders kunnen door de gebruiker niet via zijn gebruikersrekening gewijzigd worden.

Het resultaat van uw kooporders wordt op zondag, onmiddellijk na het einde van de verkoop, verstuurd naar het e-mail adres dat bij uw gebruikersrekening vermeld staat. De in vette tekst en met "X" gemerkte artikels betekenen dat u die gewonnen hebt.

In de loop van de week die op de verkoop volgt, wordt u per e-mail een nauwkeurig overzicht van uw aankopen toegestuurd.

De kosten van elke verkoop worden op onze website vermeld in het Info-gedeelte (rechterkolom) van de catalogi.

In de mail met uw aankoopoverzicht wordt u gevraagd om te melden :

- of u de aankopen bij Asi Auction wilt afhalen, in welk geval u tijdens de openingsuren een afspraak dient te maken (maandag tot vrijdag van 10u tot 13u en van 14u tot 18u.

- of u de aankomen wilt toegestuurd krijgen, in welk geval wij u een transportbedrijf voorstellen.

Er staan meerdere mogelijkheden voor u open om de gerealiseerde aankopen te betalen.

Ter plaatse :

  • Bancontact (Belgische debetkaart)
  • Cash (met een maximum van 3.000 euro, kosten inbegrepen)
  • Cheques worden niet aanvaard.

Met verzending :

  • Via bankoverschrijving
  • Met Paypal (onder bepaalde voorwaarden)

Bij gecatalogeerde veilingen is het mogelijk de aankopen tijdens de veiling te betalen, er moet dus niet tot het einde van de verkoop gewacht worden.

Op dit ogenblik is de computer het meest geschikte kanaal om onze gecatalogeerde veilingen te volgen via Drouot Live, alsook onze Online verkopen.

Het is ook mogelijk om via telefoon of tablet te bieden, hoewel we dan aanraden op reregeld uw pagina te herladen.

 

 

Verkopen bij Asi Auction

Wij stellen gratis expertises voor tijdens onze kantooruren van maandag tot vrijdag tussen 10u en 18u. Die expertises vinden enkel op afspraak plaats en worden uitgevoerd door medewerkers, die expert zijn in hun vakgebied.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij ons ook verplaatsen.

Voor ieder lot wordt een contract van depositie opgesteld, de loten worden verzekerd.

Voor meer informatie hierover kunt u onze Algemene Voorwaarden raadplegen.

Ten laatste een week na de verkoop krijgt u per mail een volledig overzicht van uw verkopen.

De opbrengst van de verkoop wordt gestort in de loop van de maand volgend op de veiling.

Alle toewijzingsprijzen zijn beschikbaar op onze website in de rubriek van de desbetreffende veiling.

U kunt ook een zoekopdracht lanceren naar specifieke loten die al op onze veilingen aangeboden werden.

Probleemoplossingen

Indien u uw paswoord vergeten bent, kunt u het opvragen door "Paswoord vergeten ?" aan te klikken en het e-mail adres in te vullen dat bij uw klantenrekening hoort.

U kunt ons eventueel ook een e-mail sturen waarop we het u toezenden.

Kijk na of u uw inschrijving wel degelijk bevestigd hebt via de bevestigingsmail die we u op het bij de inschrijving meegedeelde e-mail adres toegestuurd hebben.

Kijk na of u ons wel degelijk ter validering van uw inschrijving een kopie van een identiteitsdocument bezorgd hebt.

Kijk na of u geen speciale tekens gebruikt hebt in uw pseudo of paswoord.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

Als u al op één van onze veilingen aanwezig was of gekocht heeft, stuur ons dan een e-mail.

Als u al bij Asi Auction gekocht heeft of deelgenomen hebt aan gecatalogeerde verkopen, hebt u al een rekening bij ons. Die rekening is echter niet noodzakelijk gevalideerd om u toe te laten biedingen uit te brengen via onze website. In dat geval (als u al aan een veiling bij ons deelgenomen hebt) volstaat het dat u ons een e-mail stuurt en dan activeren wij uw rekening en sturen u de toegangscodes tot uw profiel.

Online Schatting

1. Uw gegevens

2. Beschrijving

3. Voltooien

Wij zullen contact met u opnemen zo spoedig mogelijk.